X

Prawo nieruchomości

Świadczę pomoc prawną w sprawach dotyczących w szczególności sprzedaży, kupna, najmu czy dzierżawy nieruchomości.

Moje usługi obejmują m. in.: