X

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczę pomoc prawną w sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Moje usługi, polegające na doradztwie prawnym, przygotowaniu pism, w tym wniosków i pozwów, jak i reprezentowaniu Klientów w sądach i innych instytucjach, obejmują w szczególności w zakresie:

Spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi:


Spraw małżeńskich:


Spraw o wzajemne rozliczenia między konkubentami/parterami