X

Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Porębski

Porady prawne, sporządzanie pism, obsługa prawna, reprezentacja przed sądem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

O mnie

Szanowni Państwo,

Nazywam się Michał Porębski i wykonuję zawód radcy prawnego.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 roku zostałem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Od dnia 2 stycznia 2015 roku prowadzę własną Kancelarię.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z kompleksową ofertą Kancelarii. Z przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do grona moich Klientów. Wierzę, że wieloletnie doświadczenie oraz wysoka jakość świadczonych usług skłonią Państwa do współpracy ze mną.

Szczególnej uwadze polecam Państwu część odnoszącą się do zakresu moich usług. Jednym z pierwszoplanowych celów kancelarii jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań Klienta, dlatego też jeśli nie znaleźli Państwo interesującego zagadnienia, proszę o kontakt.

Zapraszam Państwa do współpracy.

Z poważaniem,
Michał Porębski

Wartości

Zdaję sobie sprawę, że dla większości osób pierwszy kontakt z radcą prawnym bywa stresujący. W celu ograniczenia Państwu dodatkowych emocji, które z pewnością towarzyszą problemowi prawnemu, przy rozwiązaniu którego potrzebna jest Państwu pomoc radcy prawnego, prowadzę Kancelarię, w której wzajemna współpraca odbywa się w przyjaznej atmosferze i na uczciwych zasadach.

W pracy zawodowej kieruję się następującymi wartościami:

Rzetelna praca i zaangażowanie

Powierzając mi swoje sprawy, mają Państwo prawo oczekiwać ode mnie ciężkiej pracy i najwyższego zaangażowania. Przyznaję, że jest wiele zagadnień prawnych, dla których nie jestem w stanie od razu zaproponować rozwiązania, jednak z pewnością nie sposób mi odmówić rzetelnej pracy i pełnego zaangażowania, które w konsekwencji pozwalają mi przedstawić najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie.

Bezpieczeństwo

Mogą być Państwo również pewni, że powierzając mi swoje sprawy obowiązuje mnie zasada pełnej dyskrecji i zaufania, wynikająca nie tylko z zawodowej etyki, ale również z poczucia godności, potrzebnej do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Współpraca ze specjalistami

Należy sobie zdawać sprawę, że polskie prawo jest niezwykle zawiłe i złożone, dlatego nie rzadko praca radcy prawnego opiera się na współpracy ze specjalistami różnych dziedzin. W celu uzyskania najwyższego standardu usługi współpracuję z doradcą podatkowym notariuszem, rzeczoznawcą majątkowym, tłumaczem przysięgłym, jak i radcami prawnymi czy adwokatami.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
 • Sprawy małżeńskie,
 • Sprawy o wzajemne rozliczenia między konkubentami/partnerami.
Dowiedz się więcej

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę, w tym w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • Sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, eksmisja, zasiedzenie, sprawy lokatorskie),
 • Sprawy o odszkodowania z tytułu wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • Sprawy o inne roszczenia wynikające z umów (wykonanie umowy, stwierdzenie nieważności umowy lub unieważnienie umowy).
Dowiedz się więcej

Prawo spadkowe

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • Sprawy o dział spadku,
 • Sprawy o zachowek,
 • Sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • Spraw dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • Sporządzanie testamentów.
Dowiedz się więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • Żądanie przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • Sprawy o zapłatę wynagrodzenia,
 • Odwołania od decyzji ZUS.
Dowiedz się więcej

Prawo gospodarcze

 • Bieżące doradztwo prawne,
 • Reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji i samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami,
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów gospodarczych, regulaminów i dokumentacji dotyczącej danego zagadnienia prawnego.
Dowiedz się więcej

Windykacja

 • Prowadzenie negocjacji celem doprowadzenia dłużnika do dobrowolnego zwrotu pieniędzy, przedmiotów lub usług, stanowiących własność Klienta.
 • Sporządzanie i redagowanie dokumentów celem zabezpieczenia wierzytelności Klienta,
 • Reprezentacja Klienta na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
Dowiedz się więcej

Odszkodowania i zadośćuczynienia

 • Dochodzenie roszczeń w związku z m.in. :
 • wypadkami komunikacyjnymi,
 • szkodami osobowymi, majątkowymi,
 • uszkodzeniem lub rozstrojem ciała,
 • uszkodzeniem mienia,
 • utratą najbliższych osób,
 • błędami medycznymi,
 • naruszeniem dóbr osobistych.
Dowiedz się więcej

Prawo administracyjne

 • Doradztwo prawne, w tym przygotowywanie opinii prawnych,
 • Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, samorządowej oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Sporządzanie pism, wniosków i skarg do organów administracji publicznej lub samorządowej oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego.
Dowiedz się więcej

Wynagrodzenie

Dostosowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń.
Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zawsze opiera się na indywidualnych uzgodnieniach z Klientem, przed podjęciem współpracy. Podstawowe formy wynagrodzenia, to:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Ta forma rozliczenia polega na ustaleniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia, w ramach której Kancelaria realizuje ustalone z Klientem zlecenie, np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, sporządzenie projektu umowy, sporządzenie pisma procesowego, reprezentowanie przed sądem lub organem. Zaletą tej formy rozliczenia jest dla Klienta pewność i niezmienność wynagrodzenia jeszcze przed podjęciem czynności przez Kancelarię...

więcej informacji »

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Ta forma rozliczenia polega na pomnożeniu uprzednio ustalonej stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla Klienta godzin. Praktykowana jest najczęściej w przypadku zleceń, dla których istnieje możliwość dość precyzyjnego określenia czasu pracy niezbędnego do jego realizacji. Zaletą tej formy rozliczenia jest pewność Klienta, że płatność odpowiada ilości godzin niezbędnych do wykonania danego zlecenia...

więcej informacji »

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE PLUS SUCCESS FEE

Dostrzegając potrzeby Klientów Kancelaria oferuje możliwość podjęcia współpracy w oparciu o wynagrodzenie za realne efekty pracy i osiągnięcie ustalonego celu (sukcesu). Zasady wynagradzania ustalane są indywidualnie w formie negocjacji...

więcej informacji »

Poniżej przedstawiam Państwu tabelę zawierającą przykładowe wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi.

Pobierz przykładowy cennik w formie .pdf

Przydatne informacje

Odrzucenie spadku- kiedy, w jaki sposób oraz w jakim terminie?

Nikt z nas nie chciałby odziedziczyć długów. To oczywiste. Niekiedy decydujemy się na to świadomie bowiem majątek, który odziedziczymy, przewyższa wartość długów. Przyjmujemy wówczas spadek obciążony długami, zdając sobie sprawę, że i tak zyskamy więcej, aniżeli stracimy, spłacając długi spadkodawcy. Jeśli jednak wiemy, że osoba po ... więcej »

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy i po jakim czasie?

Bez wątpienia są to jedne z najczęściej zadawanych mi pytań, szczególnie aktualnie, kiedy mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen w każdej dziedzinie życia, począwszy od wyżywienia, ubioru przez środki czystości i higieny, szeroko rozumianą rozrywkę, a skończywszy na gazie czy energii elektrycznej. Oczywistym jest przecież, ... więcej »

Jak i kiedy napisać wezwanie do zapłaty?

Muszę przyznać, że dość często zdarza mi się pisać w imieniu Klientów wezwanie do zapłaty. Będąc szczerym, oczywiście nie zawsze odnosi ono pozytywny skutek, bowiem zdarzają się dłużnicy, którzy są przekonani o bezzasadności wezwania lub też uważają, że skoro nie posiadają majątku, pozwalającego na egzekucję, ... więcej »

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Proszę wybaczyć, jeśli kogoś rozczaruje informacją, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie znajdziemy żadnych tabelek czy widełek, a jedynie informację, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego ... więcej »

Sposób działania

1

Porada prawna

Analiza zagadnienia prawnego, uwzględniająca stan faktyczny, orzecznictwo sądowe i aktualne przepisy.

2

Mediacje

Próba rozwiązania problemu prawnego, najczęściej poprzez sporządzenie pisma, zawierającego argumentację prawną, którego celem jest zawarcie korzystnej ugody.

3

Reprezentacja przez sądem

Wybór strategii procesowej, sporządzenie pism procesowych, reprezentacja przed sądem oraz osiągnięcie korzystnego orzeczenia sądowego.

4

Egzekucja roszczeń

Egzekucja polubowna lub wykonanie orzeczenia sądowego poprzez wszczęcie postępowanie egzekucyjnego przez komornika sądowego.

Zadzwoń do mnie lub napisz
i przekonaj się, czy warto skorzystać z moich usług!

Niezwłocznie odpowiem na wszystkie Twoje pytania!

  Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu skontaktowania się z Tobą. Administratorem przetwarzającym podane dane jest Kancelaria radcy prawnego radca prawny Michał Porębski z siedzibą w 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24, lok. 2.13/3, numer identyfikacji podatkowej NIP 8822010460. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów kontaktowych związanych z przesłanym przez ciebie zgłoszeniem oraz zgodnie z naszą polityką prywatności.

  Pomoc prawną świadczę na rzecz Klientów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bielawy, Dzierżoniowa, Pieszyc, Piławy Dolnej, Piławy Górnej, Łagiewnik, Ząbkowic Śląskich, Świdnicy, Wałbrzycha i okolicznych miejscowości.