X

Windykacja

Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności to dochodzenie własności (pieniędzy, przedmiotów, usług) za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Rozróżnia się windykację polubowną, polegającą na doprowadzeniu dłużnika do zwrotu przedmiotu własności czy wywiązania się z wykonania określonej usługi oraz windykację sądową, która znajduje zastosowanie gdy windykacja polubowna jest nieskuteczna i kończy się najczęściej wydaniem wyroku czy nakaz zapłaty.

Moje usługi w ramach windykacji obejmują w szczególności: