X

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczę pomoc prawną w sprawach związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Moje usługi, polegające na doradztwie prawnym, przygotowaniu pism, jak i reprezentowaniu Klientów przed sądami, ZUS-em, organami administracji, pracodawcami oraz organizacjami zakładowymi, obejmują w szczególności: