X

Jak i kiedy napisać wezwanie do zapłaty?

Muszę przyznać, że dość często zdarza mi się pisać w imieniu Klientów wezwanie do zapłaty. Będąc szczerym, oczywiście nie zawsze odnosi ono pozytywny skutek, bowiem zdarzają się dłużnicy, którzy są przekonani o bezzasadności wezwania lub też uważają, że skoro nie posiadają majątku, pozwalającego na egzekucję, nie mają się czego obawiać. Nie rzadko zdarzają się też dłużnicy, którzy uznają, że lepiej nie odebrać wezwania.

Nie zmienia to faktu, że jeśli upłynął termin zapłaty należy wysłać takie wezwanie, tym bardziej kiedy zamierzamy wystąpić przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi/pożyczkobiorcy czy innej osobie z pozwem do sądu.

Oczywiście osobiście uważam, że pierwsze wezwanie do zapłaty można sporządzić osobiście, bez ponoszenia kosztów pełnomocnika. Zdarza się bowiem, że i takie wezwanie przynosi rezultat. Zdaje sobie sprawę i nie jest to przesadzone, o panującym przekonaniu, że pismo wysłane przez pełnomocnika ma inny wydźwięk, poważny. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Ale dla mnie takie pismo ma inny, ważniejszy skutek. Zdarzało się bowiem, że dłużnik, który otrzymywał ode mnie wezwanie do zapłaty, zasięgał opinii innego pełnomocnika. Taka postawa zasługuje na aprobatę, bowiem wówczas dłużnik wie, na czym stoi i co mu się bardziej „opłaca”, tzn. czy spróbować się porozumieć, czy też wdawać się w nierzadko długi spór, który może doprowadzić do powstania dodatkowych kosztów, związanych z procesem sądowym.

Jeśli zatem sporządzamy wezwanie do zapłaty osobiście, do czego zachęcam, warto wiedzieć, w jaki sposób napisać je prawidłowo. Ktoś pomyśli, „przecież to nic trudnego…”. Ma rację! Mimo wszystko, nie zaszkodzi porównać, czy nasze wezwanie zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Czyli jakie elementy zawierać ma wezwanie do zapłaty?

  1. data i miejscowość sporządzenia pisma,
  2. dane osoby (firmy), która wzywa do zapłaty
  3. dane osoby (firmy), którą wzywamy do zapłaty,
  4. konkretna kwota, do zwrotu której wzywamy,
  5. tytuł zwrotu kwoty (np. z tytułu umowy pożyczki, zawartej w dniu ….),
  6. termin, w którym kwota ma zostać zwrócona,
  7. numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot kwoty,
  8. konsekwencje braku zwrotu kwoty w terminie (np. „W razie braku zwrotu żądanej kwoty niezwłocznie wystąpię na drogę postępowania sądowego),
  9. własnoręczny podpis.

Poniżej przedstawiam wzór wezwania do zapłaty:

Co do sposobu wysłania wezwania, to oczywiście zawsze należy robić to listem poleconym, a najlepiej również za zwrotnym poświadczeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka). Termin odbioru wezwania ma bowiem często istotne znaczenie dla terminu odsetek.

Kończąc, jeśli wezwanie nie zostanie odebrane lub pozostanie bez odpowiedzi bądź spotka się odmową zapłaty, koniecznym stanie się wniesienie sprawy do sądu. Warto, choć nie jest to oczywiście obowiązkowe, skonsultować się wówczas z profesjonalnym pełnomocnikiem, tj. radcą prawnym bądź adwokatem.

Michał Porębski
radca prawny

Zobacz także

Odrzucenie spadku- kiedy, w jaki sposób oraz w jakim terminie?

Nikt z nas nie chciałby odziedziczyć długów. To oczywiste. Niekiedy decydujemy się na to świadomie bowiem majątek, który odziedziczymy, przewyższa wartość długów. Przyjmujemy wówczas spadek obciążony długami, zdając sobie sprawę, ...

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy i po jakim czasie?

Bez wątpienia są to jedne z najczęściej zadawanych mi pytań, szczególnie aktualnie, kiedy mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen w każdej dziedzinie życia, począwszy od wyżywienia, ubioru przez środki ...

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Proszę wybaczyć, jeśli kogoś rozczaruje informacją, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie znajdziemy żadnych tabelek czy widełek, a jedynie informację, że zakres ...

Czy odpowiadam za długi męża? Czy odpowiadam za długi żony?

Czy odpowiadam za długi męża? Czy odpowiadam za długi żony? Muszę przyznać, że pytanie to z pewnością miesi się w 10-tce najczęściej zadawanych mi pytań. Przypomnieć warto, że z chwilą zawarcia ...

Nabycie spadku w postępowaniu sądowym – kiedy i w jaki sposób?

Sprawa sądowa o nabycie spadku, a właściwie o „stwierdzenie nabycia spadku”, to z pewnością jeden z najczęstszych powodów, dla których zmuszeni jesteśmy udać się, nierzadko po raz pierwszy, do sądu. Stwierdzenie ...

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

We wpisie dotyczącym rozumienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego zaakcentowałem, iż Sąd może nie orzec rozwodu, jeśli mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, wystąpią tzw. negatywne przesłanki. Czyli ...

Rozwód – zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli jaki?

Pamiętam, jak klient po przeczytaniu przygotowanego przeze mnie pozwu o rozwód stwierdził, cyt. „Panie Mecenasie, ładnie Pan ujął zakończenie mojego małżeństwa, używając słów zupełny i trwały rozkład. Ja, gdybym miał ...

Radca prawny, czyli kto?

W swojej praktyce zawodowej wiele razy zapytano mnie, czym różni się radca prawny od adwokata. Najczęściej odpowiadam, że zasadniczo zawody te różni jedynie kolor elementu sukni, zwanej togą. Moja suknia ...