X

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy i po jakim czasie?

Bez wątpienia są to jedne z najczęściej zadawanych mi pytań, szczególnie aktualnie, kiedy mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen w każdej dziedzinie życia, począwszy od wyżywienia, ubioru przez środki czystości i higieny, szeroko rozumianą rozrywkę, a skończywszy na gazie czy energii elektrycznej.

Oczywistym jest przecież, że 500 zł zasądzone np. w 2019 roku nie ma takiej samej wartości, jak w 2022 roku.

KIEDY ZATEM MOŻNA ŻĄDAĆ PODWYŻSZENIA ALIMENTÓW?

Możliwość domagania się podwyższenia alimentów uwarunkowana jest – zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. – zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia alimentów, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zdaję sobie sprawę, że te „paragrafy” niewiele mówią, więc przejdźmy do konkretów.

Podwyższenia alimentów można domagać się w szczególności w następujących sytuacjach:

CZY JEST JAKIŚ OKRES PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻNA ŻĄDAĆ PODWYŻSZENIA ALIMENTÓW?

Nie, nie ma okresu przed upływem którego nie można żądać podwyższenia alimentów. Zależy to wyłącznie od okoliczności faktycznych danej sprawy. Może się bowiem zdarzyć, że już po okresie kilku tygodni nastąpi wzrost kosztów utrzymania dziecka, związany np. z udziałem dziecka w płatnych zajęciach, lub chorobą. Jeśli jednak chcielibyśmy domagać się podwyższenia alimentów, powołując na wzrost cen, spowodowany inflacją, to rzeczywiście musi nastąpić istotny ich wzrost. Nie możemy bowiem domagać się podwyższenia alimentów każdorazowo, gdy tylko nastąpi wzrost cen. W tym przypadku wskazany jest upływ czasu od dnia wydania wyroku w sprawie o alimenty.

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Michał Porębski
radca prawny

Zobacz także

Odrzucenie spadku- kiedy, w jaki sposób oraz w jakim terminie?

Nikt z nas nie chciałby odziedziczyć długów. To oczywiste. Niekiedy decydujemy się na to świadomie bowiem majątek, który odziedziczymy, przewyższa wartość długów. Przyjmujemy wówczas spadek obciążony długami, zdając sobie sprawę, ...

Jak i kiedy napisać wezwanie do zapłaty?

Muszę przyznać, że dość często zdarza mi się pisać w imieniu Klientów wezwanie do zapłaty. Będąc szczerym, oczywiście nie zawsze odnosi ono pozytywny skutek, bowiem zdarzają się dłużnicy, którzy są ...

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Proszę wybaczyć, jeśli kogoś rozczaruje informacją, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie znajdziemy żadnych tabelek czy widełek, a jedynie informację, że zakres ...

Czy odpowiadam za długi męża? Czy odpowiadam za długi żony?

Czy odpowiadam za długi męża? Czy odpowiadam za długi żony? Muszę przyznać, że pytanie to z pewnością miesi się w 10-tce najczęściej zadawanych mi pytań. Przypomnieć warto, że z chwilą zawarcia ...

Nabycie spadku w postępowaniu sądowym – kiedy i w jaki sposób?

Sprawa sądowa o nabycie spadku, a właściwie o „stwierdzenie nabycia spadku”, to z pewnością jeden z najczęstszych powodów, dla których zmuszeni jesteśmy udać się, nierzadko po raz pierwszy, do sądu. Stwierdzenie ...

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

We wpisie dotyczącym rozumienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego zaakcentowałem, iż Sąd może nie orzec rozwodu, jeśli mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, wystąpią tzw. negatywne przesłanki. Czyli ...

Rozwód – zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli jaki?

Pamiętam, jak klient po przeczytaniu przygotowanego przeze mnie pozwu o rozwód stwierdził, cyt. „Panie Mecenasie, ładnie Pan ujął zakończenie mojego małżeństwa, używając słów zupełny i trwały rozkład. Ja, gdybym miał ...

Radca prawny, czyli kto?

W swojej praktyce zawodowej wiele razy zapytano mnie, czym różni się radca prawny od adwokata. Najczęściej odpowiadam, że zasadniczo zawody te różni jedynie kolor elementu sukni, zwanej togą. Moja suknia ...