X

Odrzucenie spadku- kiedy, w jaki sposób oraz w jakim terminie?

Nikt z nas nie chciałby odziedziczyć długów. To oczywiste. Niekiedy decydujemy się na to świadomie bowiem majątek, który odziedziczymy, przewyższa wartość długów. Przyjmujemy wówczas spadek obciążony długami, zdając sobie sprawę, że i tak zyskamy więcej, aniżeli stracimy, spłacając długi spadkodawcy.

Jeśli jednak wiemy, że osoba po której dziedziczymy nie pozostawiła żadnego majątku, a wyłącznie długi, wówczas najrozsądniej byłoby odrzucić spadek, co oznacza, że zostajemy wyłączeni od dziedziczenia i traktowani jak gdybyśmy nie dożyli otwarcia spadku.

Świadomie użyłem słowa najrozsądniej, bo pamiętajmy proszę, że jeżeli nie zdecydujemy się na odrzucenie spadku, wówczas z mocy prawa nabywamy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiadamy za długi spadkowe tylko do wartości tzw. stanu czynnego spadku, czyli wartości majątku spadkowego. Nie musimy się zatem obawiać, że będziemy odpowiadać za odziedziczone długi swoim majątkiem osobistym. W najgorszym razie, gdyby okazało się, że wartość długów spadkowych przewyższa wartość odziedziczonego majątku, wówczas majątek ten posłuży na spłatę długów.

Nie rzadko widzę u Klientów poczucie ulgi, kiedy zapytany o to- czy będą ponosić odpowiedzialność za długi w sytuacji, gdy nie odrzucili spadku– odpowiadam, że brak majątku spadkowego oznacza brak odpowiedzialności za ewentualnej długi spadkowe. Trzeba mieć jednak świadomość, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może wiązać się z koniecznością dokonania tzw. wykazu inwentarza, w sytuacji, w której spadkodawca pozostawił tak zarówno majątek, jak i długi. Wykazowi inwentarza z pewnością poświęcę uwagę odrębnym wpisem, w tym miejscu jedynie sygnalizując, że jest to dokument, w którym spadkobierca wskaże szczegółowo przedmioty wchodzące w skład spadku oraz długi.

Zazwyczaj sugeruję jednak, że w sytuacji braku majątku po stronie spadkodawcy, lub też gdy długi przewyższają wartość majątku, korzystniejszym od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza może okazać się jego odrzucenie. Pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć stresu.

W JAKI TERMINIE MOŻNA ODRZUCIĆ SPADEK?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Pamiętajmy proszę, że termin ten może biec dla każdego spadkobiercy od innej daty w zależności od kolejności dziedziczenia. Załóżmy więc, że spadkodawca pozostawił żonę i dzieci, wówczas termin 6 miesięcy rozpoczyna się dla nich od dnia śmierci spadkodawcy.

Natomiast, jeśli dziecko odrzuciło spadek, wówczas udział ten przechodzi na jego dziecko, dla którego termin 6 miesięcy rozpocznie się w dniu, gdy dowie się on o odrzucenia spadku przez swojego rodzica.

Jeśli jednak spadkodawca pozostawił testament, wówczas termin 6 miesięcy liczy się od dnia ogłoszenia testamentu, co odbywa się przed sądem lub notariuszem.

Pamiętajmy proszę, że termin 6 miesięcy jest nieprzekraczalny, co oznacza, że po jego upływie nabędziemy spadek z mocy prawa, czyli ze wspomnianym powyżej dobrodziejstwem inwentarza.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ODRZUCIĆ SPADEK?

Istnieją dwa sposoby na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Otóż możemy zrobić to przed sądem lub przed notariuszem. Wybór należy do nas, za wyjątkiem sytuacji, w której spadek ma zostać odrzucony przez osobę małoletnią, bowiem wówczas konieczne jest złożenie przez rodzica dziecka do sądu wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Odrzucenie spadku przed sądem

Oświadczenie o odrzuceniu spadku często składa się w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (więcej na temat samego postępowania znajdą Państwo tutaj: https://michal-porebski.pl/nabycie-spadku-w-postepowaniu-sadowym-kiedy-i-w-jaki-sposob/).

Wystarczy wówczas oświadczyć, iż odrzuca się spadek po spadkodawcy.

Jeśli jednak nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a zbliża się koniec terminu 6 miesięcy, wówczas oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Przykładowy wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku

WNIOSEK
o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Wnoszę o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ………………………….. (imię, nazwisko osoby zmarłej) zmarłym/ zmarłej dnia ……………………… (data zgonu) w…………….. (miejscowość zgonu), ostatnio stale zamieszkałym w ………………………………. (ostatni adres).

Do grona spadkobierców poza składającym oświadczenie należą: ……………………………..
(należy podać imiona, nazwiska i dokładne adresy osób należących do kręgu spadkobierców).
Oświadczam, iż posiadam / nie posiadam dzieci: ………………………………………………………..
(należy podać imiona, nazwiska i dokładne adresy dzieci osoby składającej oświadczenie).

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

  1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy – oryginał,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia ( mężczyzny lub kobiety) bądź odpis skrócony aktu małżeństwa zamężnej kobiety- osoby składającej oświadczenie o odrzuceniu spadku,
  3. opłata sądowa od wniosku w kwocie 100,00 zł (naklejona w znakach sądowych na oryginale wniosku lub dołączenie do wniosku potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu).

Odrzucenie spadku przed notariuszem

Jest to bez wątpienia droga prostsza i przede wszystkim znacznie szybsza. Wystarczy udać się do dowolnego notariusza i poinformować, że chcemy odrzucić spadek. Notariusz poinformuje o niezbędnych dokumentach i po ich dostarczeniu i uprzednim ustaleniu terminu, możemy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Z doświadczenia wiem, że może to się odbyć z dnia na dzień. Dla porównania- na wyznaczenie posiedzenia sądu w celu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku zazwyczaj czeka się co najmniej 3 miesiące.

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji. Zapraszam do kontaktu.

Zobacz także

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy i po jakim czasie?

Bez wątpienia są to jedne z najczęściej zadawanych mi pytań, szczególnie aktualnie, kiedy mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen w każdej dziedzinie życia, począwszy od wyżywienia, ubioru przez środki ...

Jak i kiedy napisać wezwanie do zapłaty?

Muszę przyznać, że dość często zdarza mi się pisać w imieniu Klientów wezwanie do zapłaty. Będąc szczerym, oczywiście nie zawsze odnosi ono pozytywny skutek, bowiem zdarzają się dłużnicy, którzy są ...

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Proszę wybaczyć, jeśli kogoś rozczaruje informacją, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie znajdziemy żadnych tabelek czy widełek, a jedynie informację, że zakres ...

Czy odpowiadam za długi męża? Czy odpowiadam za długi żony?

Czy odpowiadam za długi męża? Czy odpowiadam za długi żony? Muszę przyznać, że pytanie to z pewnością miesi się w 10-tce najczęściej zadawanych mi pytań. Przypomnieć warto, że z chwilą zawarcia ...

Nabycie spadku w postępowaniu sądowym – kiedy i w jaki sposób?

Sprawa sądowa o nabycie spadku, a właściwie o „stwierdzenie nabycia spadku”, to z pewnością jeden z najczęstszych powodów, dla których zmuszeni jesteśmy udać się, nierzadko po raz pierwszy, do sądu. Stwierdzenie ...

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

We wpisie dotyczącym rozumienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego zaakcentowałem, iż Sąd może nie orzec rozwodu, jeśli mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, wystąpią tzw. negatywne przesłanki. Czyli ...

Rozwód – zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli jaki?

Pamiętam, jak klient po przeczytaniu przygotowanego przeze mnie pozwu o rozwód stwierdził, cyt. „Panie Mecenasie, ładnie Pan ujął zakończenie mojego małżeństwa, używając słów zupełny i trwały rozkład. Ja, gdybym miał ...

Radca prawny, czyli kto?

W swojej praktyce zawodowej wiele razy zapytano mnie, czym różni się radca prawny od adwokata. Najczęściej odpowiadam, że zasadniczo zawody te różni jedynie kolor elementu sukni, zwanej togą. Moja suknia ...